Dystrybucja

Przechowalnictwo owoców i warzyw

Firma Technochłód-Technoszron wychodzi naprzeciw problemom indywidualnych sadowników i grup sadowniczych, u których istnieje konieczność przechowywania jabłek w warunkach chłodni
 (-0,5ºC do 4ºC) w normalnej lub kontrolowanej atmosferze (ULO). Oferowane urządzenia i instalacje mogą być zastosowane również w przechowalnictwie niektórych warzyw (kapusty pekińskiej, kapusty białej). Oferowane przez firmę Technochłód-Technoszron instalacje chłodnicze bazują na sprężarkach chłodniczych firmy: Bitzer i chłodnicach firmy (Geodhart, Küba).

 

Są to urządzenia renomowanych firm zachodnich, które w warunkach polskich się sprawdziły – w chłodniach w grójeckim i innych regionach. Firma Technochłód-Technoszron oferuje również wykonanie kompletnych instalacji kontrolowanych atmosfer korzystając z dostawy urządzeń i aparatury włoskiej firmy Isolcell. Jest to firma ulokowana w południowym Tyrolu, w największym w Europie regionie sadowniczym, w którym wyposażyła większość istniejących tam chłodni należących do dużych grup sadowniczych. Isolcell zasłynął ostatnio z zastosowania w praktyce tzw. Dynamicznej Kontrolowanej Atmosfery (DKA), u nas jeszcze nie stosowanej.

Firma Technochłód-Technoszron wykonuje instalacje kontrolowanych atmosfer, w których stosuje:

Płuczki CO2 typu Adso i IS o różnej wydajności, w których zastosowano zawór dozujący dopływ do komory KA powietrza zasobnego w O2.

Analizatory O2  i  CO2, typu Oxycarb, który steruje pracą płuczki podłączonej do dwóch komór i typu Seleca, który steruje pracą płuczki (płuczek) podłączonej od trzech do dwudziestu komór KA (zależnie od potrzeb) oraz zaworem uzupełniającym dopływ tlenu do KA.

Program Isosoft 2000 wraz z komputerem; program ten nadaje się do chłodni wielokomorowych. Operator ustala dla poszczególnych komór minimalne i maksymalne poziomy O2 i CO2 (oraz innych parametrów przechowywania). Program zapewnia wyświetlanie danych (informacji) w zaprogramowanym czasie lub na żądanie wydruk danych za ostanie 24 godziny za okres od 2 do 365 dni (za okres przechowywania!). Każdy wydruk podaje dzień, godzinę i minutę, w których wykonano czynność pomiaru O2 i CO2, pracy płuczki i wtrysku tlenu (świeżego powietrza). Program zapewnia też graficzne przedstawienie poziomu O2 i CO2, przebiegu procesu przechowywania.

Instalacja KA (płuczka plus analizator
gazu) uzupełniona w program Isosoft 2000
wraz z komputerem jest bardzo przydatna w chłodniach kilku - a szczególnie wielokomorowych, w których właściciel z braku czasu nie sprawuje bezpośrednio ciągłego nadzoru procesu przechowywania.

Ponadto, wydruk bywa przydatny w sporach sądowych, w których chodzi o jakość owoców w obrocie towarowym. Wydruk obiektywnie informuje o warunkach przechowywania i ułatwia ustalanie co było przyczyną złej jakości jabłek – warunki przechowywania czy czynniki agrotechniczne w sadzie lub transporcie. Zaistniałe szkodliwe odchylenia od wymaganych warunków przechowywania sygnalizowane są światłem lub dźwiękiem.
Dobre przechowywanie jabłek uwarunkowane jest szybkim zahamowaniem intensywności oddychania po wypełnieniu komory KA, a więc zmniejszeniem ilości tlenu w otoczeniu owoców. Firma Technochłód-Technoszron oferuje w tym celu generatory azotu o różnej wydajności, typu Adox i PSA.

Technochłód-Technoszron oferuje również worki kompensacyjne, zawory zapobiegające nadmiernemu ciśnieniu w komorach KA i drzwi gazoszczelne.

Zarówno w przypadku instalacji chłodniczych jak i instalacji kontrolowanych atmosfer Technochłód-Technoszron zapewnia serwis.

Właściciel Waldemar Andrzejewski
Konsultant Edward LangeO NasOfertaTechnologieSklepKontakt