DKA system

Dynamiczna Kontrolowana Atmosfera


Ta nowa technologia przechowywania jabłek wprowadzona została do szerokiej praktyki na początku obecnego dziesięciolecia w wielu krajach Europy, Afryki i Ameryki.

Inicjatywa opracowania tej technologii zrodziła się w Kanadzie, w jednym z instytutów rządowych.

Technologia wykorzystuje sygnały fluorescencji produkowane przez chlorofil zawarty w skórce jabłek, wykorzystuje przez specjalne sensory typu F.I.R.M. Rzecz w tym, że poniżej specyficznego dla odmiany jabłek poziomu O2 wzrasta sygnał fluorescencji. Im mniej tlenu tym większa emisja. Na podstawie tej informacji możliwe jest niezwłoczne ustawienie właściwego bezpiecznego dla danej odmiany jabłek poziomu O2 i CO2, dostosowanego do stanu dojrzałości, uwarunkowanego wahaniami rocznymi i pochodzeniem (sad). Nie dopuszcza się do zaistnienia oddychania beztlenowego, wywołującego różnorodne negatywne skutki pogarszające jakość jabłek lub wręcz niszczące jabłka.

Wykorzystanie fluorescencji w DKA zostało opatentowane przez rząd kanadyjski, natomiast firma Isolcell we Włoszech wykupiła licencję z prawem wyłączności jej wykorzystania.

Kolejnym krokiem było opracowanie skomputeryzowanego analitycznego systemu, nazwanego Isosoft, którego zadaniem jest dostosowanie wspomnianego już wcześniej bezpiecznego składu gazowego (poziomu O2 i CO2) do stanu fizjologicznego jabłek i do aktywności biologicznej w oparciu o sygnały fluorescencji. Technika Isostore wykorzystuje do osiągnięcia koniecznego składu gazowego płuczki typu IS, które mają zdolność utrzymania wartości O2 i CO2 w DKA na poziomie dotychczas nieosiągalnym przy zastosowaniu dotychczasowych metod.
Isosoft wyposażony jest dodatkowo urządzenia zabezpieczające przed niebezpiecznym poziomem gazów i ciśnienia.

Pierwsze senzory typu F.I.R.M. zainstalowano już w 2001 roku i dotychczas nie wykazały one żadnych uszkodzeń. Na 700 senzorów dotychczas sprzedanych przez Isolcell tylko 0,4% wykazało uszkodzenia, z powodu infiltracji wody. Producent zapewnia żywotność senzorów F.I.R.M. przez 10-15 lat. Po tym okresie zaleca poddanie senzorów konserwacji.

Do 2007 roku system Isosft zastosowany został w 137 komorach we Włoszech, Niemczech, Austrii, Chile i Brazylii. W 2008 roku odnotowano wzrost o 50% kiedy zastosowano go również w USA, Horwacji,, Serbii i Szwajcarii. Znamienne jest, że aż 12 najważniejszych instytutów we Włoszech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Afryce Południowej, Argentynie, Izraelu, Nowej Zelandii, USA i Kanadzie
pracuje nad przechowywaniem jabłek w DKA! Niestety brak tutaj Polski.

A przecież przechowywanie w DKA to nie tylko zmiana technologii KA (w tym i ULO ) na technologię DKA, to konkretne korzyści:
 • wyższa jędrność jabłek po przechowaniu
 • nieporównywalnie lepsza świeżość owoców
 • dłuższa trwałość w obrocie towarowym
 • mniej chorób fizjologicznych typu oparzelizn ( np.: oparzelizna
 • powierzchniowa ) i zbrązowień miąższu
 • zmniejszone gnicie owoców
Owoce pochodzące z DKA poddano analizie porównawczej z owocami przechowywanymi w inny sposób, która to wykazała, że jakość owoców przechowywanych w DKA stoi na poziomie owoców z smart fresh.

To wszystko dzięki utrzymaniu O2 w DKA na wyjątkowo niskim poziomie, blisko granicy, poniżej której zaistnieją warunki beztlenowego oddychania jabłek. Aktywność metaboliczna ulega wtedy bardzo silnemu zmniejszeniu. Dotyczy to również tych procesów, które są odpowiedzialne za powstanie chorób fizjologicznych.

Na świecie przechowuje się już niżej wymienione odmiany jabłek:
 • Gala
 • Red Delicius
 • Golden Delicious
 • Fuji
 • Braeburn
 • Granrny Smith
 • Pink Lady
 • Maigold
 • Elstar

Technologię DKA posiadamy w naszej ofercie.

O NasOfertaTechnologieSklepKontakt